Hva skal til for å få studenter til å lære i høyere utdanning?