Forskning og konkurranse: Kan konkurransen bli destruktiv?