Nei da, Norge blir ikke kastet ut av EUs rammeprogram