Intervju med Tora Aasland: Fra vitenskapsår til forskningsmelding