Vitenskapelig publisering og måling av forskningsproduktivitet – mens vi venter på Fagerberg-utvalget …