Statsministeren arrangerer toppmøte om forskning, høyere utdanning og ny teknologi