Debatt: Har arbeidslivsforskningen i Norge avgått ved døden?