Debatt: Sentre for fremragende utdanning – satsing med ambisjoner