Den blågrønne regjeringsplattformen med klar melding om forskning og innovasjon