Den strategiska forskningens frontlinjer – en omvärldsspaning