En melding for større kvalitetsforskjeller i norsk høyere utdanning?