FORFI – et forskningsprogram med forbedringspotensiale