Fortsatt vekst i bevilgningene til forskning og utviklingsarbeid i 2017