Intervju med Kyrre Lekve: Tall og argumenter må være i orden