Læring og kommunikasjon viktig: Erfaringer med demonstrasjonsprosjekter for bærekraftig energi og transport i Skandinavia