Lite FoU-vekst i OECD-området, høy vekst i asiatiske land