Nytt finansieringssystem i høyere utdanning med stor omfordelingseffekt