Leder: Revidering av langtidsplanen – justering eller nok et betydelig skritt mot politikk for omstilling?