Oversiktskapittelet om FoU fra Indikatorrapporten 2018 er publisert på nett