Innovasjon Norges satsing på internasjonal synliggjøring av norske verdier og norsk næringsliv