Ikke-akademisk arbeidserfaring: bra for relevans, ikke for kvalitet?