Intervju med John-Arne Røttingen: Må pløye ny mark