Intervju med Rolf Annerberg: – Uten politisk vilje går det ikke