Rektoratet ved UiO vil begrense UHRs rolle som UH-sektorens høringsinstans