Sentre for forskning og innovasjon – viktige virkemidler i europeiske lands forsknings- og innovasjonspolitikk også i årene som kommer