Tidligere deltakelse i EU-forskning er viktig for å lykkes med å få støtte fra Horisont 2020